Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Kontakt

Miroslav Hlávko

Trutnov

+420605937928
ICQ: 429-578-315