Straka obecná (Pica pica)

Straka obecná (Pica pica)

Kontakt

Miroslav Hlávko

Trutnov

+420605937928
ICQ: 429-578-315